Dzisiaj jest: 05 02 2023, 9:43

Witaj na stronie

komornika sądowego

Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK
06 1500 2080 1220 8000 0388 0000

Przyjęcie interesantów
poniedziałki: 14.00 - 17.00
wtorki: 9.00 - 12.00

Witaj na stronie Komornika Sądowego Obecnie znajdujesz się w:

Kontakt

Kancelaria Komornika
ul. Lęborska 8/10
03-443 Warszawa

Tel. stacjonarne / FAX:

 • w sprawach KM
  (22) 401-22-76
 • w sprawach KMS
  (22) 401-22-75
 • w sprawch KMP
  (22) 401-22-74

Tel. komórkowe

 • +48 506 074 504
 • +48 780 521 005

Email:

 • warszawa1@komornik.pl

Wzory dokumentów

Składając sprawę do Komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny oraz załączyć do niego w oryginale tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 

Prawidłowo sformułowany wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien określać strony postępowania  wraz z miejscem ich zamieszkania, wysokość świadczenia które ma być spełnione oraz wskazywać sposoby egzekucji.

Wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć bezpośrednio w biurze podawczym kancelarii Komornika. 

Chcąc przyśpieszyć egzekucję we wniosku należy wskazać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika tj. nr: PESEL, NIP, REGON a w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym również numer KRS. Jeżeli wierzyciel zna miejsce pracy dłużnika, bank w którym dłużnik posiada rachunek lub inne składniki majątku do których można by skierować egzekucję należy również wskazać je we wniosku. W przypadku braku wiedzy o poszczególnych składnikach majątku dłużnika wierzyciel może zlecić komornikowi ich poszukiwanie.

Kierując egzekucję do nieruchomości należy określić dokładne miejsce jej położenia oraz wskazać numer Księgi Wieczystej. 

Wnioski podstawowe

 

Kasa czynna jest codziennie w godzinach pracy kancelarii.

pon.: 10.00 - 18.00, wt.-pt.: 8.00 - 16.00

Wszelkie prawa zatrzeżone przez: Kormonik Sądowy Renata Delert

Strona ma charakter wyłącznie informacyjny
i nie może być traktowana jako oferta